ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕ 2022/23

Monday 03 Οκτωβρίου 2022
Έναρξη μαθημάτων ΧΕ 2022/23

Τα μαθήματα του 3ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν στις 3.10.22.

Τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν στις 10.10.22.