ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Η (ΔΙ)ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ»

Monday 03 Ιουνίου 2024 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
Επιστημονική Ημερίδα: «Χαμένοι στη Μετάφραση ή (Δι)Ερευνώντας τις αδημοσίευτες μεταφράσεις αρχαίου δράματος»

Το Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος και Θεατρολογικής Έρευνας του Τμήματος (Ε.ΑΡ.ΔΡΑ.Θ.Ε.) Θεατρικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α. οργανώνει στις 3 Ιουνίου 2024 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο:

«“Χαμένοι στη Μετάφραση” ή (Δι)ερευνώντας τις αδημοσίευτες μεταφράσεις αρχαίου δράματος».

Στόχος της Ημερίδας είναι να φέρει στο φως αδημοσίευτες νεοελληνικές καταρχάς μεταφράσεις αρχαίου δράματος διερευνώντας τη μεταφραστική ταυτότητα και τη θεατρική δυναμική τους αλλά και να αναδείξει μεταφρασεολογικά/θεατρολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την ιδιαίτερη αυτή περίπτωση μεταφράσεων, των οποίων ο δημιουργός επέλεξε συνειδητά (εάν δεν αναγκάστηκε για διάφορους πρακτικούς λόγους να επιλέξει) τη μη-δημοσίευσή τους. Πρόκειται για ένα πρόσθετο πολύτιμο –και αναξιοποίητο εν πολλοίς– αρχειακό υλικό για τη διερεύνηση της γλωσσικής, μεταφραστικής, θεατρικής και γενικότερα πολιτισμικής πρόσληψης του αρχαίου δράματος στη νεότερη μεταπολεμική, μεταπολιτευτική και σύγχρονη Ελλάδα (χωρίς να αποκλείεται ο εντοπισμός και ακόμη παλαιότερων ανέκδοτων μεταφράσεων).

Η Ημερίδα εντάσσεται στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αδημοσίευτες μεταφράσεις αρχαίου δράματος: Εντοπισμός- Καταγραφή- Συγκέντρωση- Αξιολόγηση», που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ στο πλαίσιο της Δράσης «Έρευνα στις μετακλασικές σπουδές – Καταπίστευμα Κωνσταντίνου Τσαγκαδά», η εξέλιξη και τα αποτελέσματα του οποίου θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της Ημερίδας, όπου επίσης θα παρουσιαστούν, με τη μορφή Αναλογίου, επιλεγμένα αποσπάσματα αδημοσίευτων μεταφράσεων.

Επιστημονική - Οργανωτική Επιτροπή
Τα μέλη του Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος και Θεατρολογικής Έρευνας

Μαρία Γεωργούση - Καίτη Διαμαντάκου – Γρηγόρης Ιωαννίδης –  Ιωάννα Ρεμεδιάκη

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Πρόσκληση στην Ημερίδα

Πρόγραμμα Ημερίδας

Αφίσα Ημερίδας