ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΟΜΝΗΝΕΛΛΗ - ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1920-1960"

Wednesday 19 Ιουνίου 2024
Η Τετάρτη του Βιβλίου "ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΟΜΝΗΝΕΛΛΗ - Γαλλική πολιτιστική διπλωματία και βιβλίο. Η εφαρμογή της στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1920-1960"

Η Γαλλία, μέσω ορισμένων δυναμικών συλλογικών φορέων όπως η AllianceFrançaise, αλλά, κυρίως, μέσω των κρατικών οργανισμών που ιδρύθηκαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, άσκησε μία συστηματική και ευρεία πολιτιστική διπλωματία. Η διάδοση του γαλλικού βιβλίου στο εξωτερικό, προϋπόθεση της οποίας ήταν η διεύρυνση της γαλλομάθειας, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς άξονες της πολιτικής εκείνης που στόχευε στη διατήρηση και την ενίσχυση της γαλλικής πολιτιστικής επιρροής διεθνώς. Οι κρατικοί φορείς, σε συνεργασία με τις επαγγελματικές ενώσεις των εκδοτών, συντόνισαν τις προσπάθειές τους προκειμένου οι γαλλικές εκδόσεις να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση της γαλλοφωνίας και γαλλοφιλίας.

Θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η παραπάνω πολιτική στην Ελλάδα εστιάζοντας στις δυσκολίες που επηρέασαν τη διακίνηση του γαλλικού βιβλίου, κατά το πρώτο ήμισυ του εικοστού αιώνα, αλλά και τους θεσμούς που ενίσχυσαν την παρουσία του.

Η Αριστέα Κομνηνέλλη είναι μεταφράστρια δοκιμίου, λογοτεχνίας και παιδικού βιβλίου. Εκπονεί, στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, τη διδακτορική της διατριβή με θέμα «Το εισαγόμενο γαλλικό βιβλίο στην Ελλάδα τον εικοστό αιώνα».