ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Thursday 26 Μαΐου 2022 CROWNE PLAZA HOTEL
Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας

Η Πανελλήνια Εταιρεία Ουρογυναικολογίας και η Ελληνική Εταιρεία Ουρογυναικολογίας & Διαταραχών Πυελικού Εδάφους σε συνεργασία με την Α΄ & Β’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. διοργανώνει το νέο  διευρυμένο  «Πανελλήνιο Συνεδρίο Ουρογυναικολογίας», το οποίο θα διεξαχθεί από τις 26 έως τις 28 Μαΐου 2022 στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος του «Πανελλήνιου Συνεδρίου Ουρογυναικολογίας», έγινε στοχεύοντας στο να προσφέρει ανακεφαλαίωση των υπαρχόντων γνώσεων για την δημιουργία μιας βάσης γνώσεων αλλά και ερεθισμάτων για τους νέους συναδέλφους αλλά και μία τεκμηριωμένη ενημέρωση για της τελευταίες εξελίξεις στην ουρογυναικολογία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κλινικά φροντιστήρια, διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια και state of the art διαλέξεις, προσφέροντας ενημέρωση, εμπειρία αλλά και ερεθίσματα για την περαιτέρω προαγωγή της έρευνας στη χώρα μας.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική και δεν θα υπάρχει μετάφραση.

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και μηχανημάτων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.) θα χορηγήσει 8 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Ε.Α.)
Διάρκεια παρουσίασης: δέκα (10) λεπτά συμπεριλαμβανομένων δύο (2) λεπτών για ερωτήσεις.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με οθόνες & υπολογιστές, θα είναι αναρτημένες ηλεκτρονικά οι ανακοινώσεις και τις δύο (2) μέρες του Συνεδρίου (θεωρητικό μέρος). Ο Σύνεδρος θα έχει την δυνατότητα καθ’ όλη την διάρκεια του Συνεδρίου να ανατρέξει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση επιθυμεί.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα σταλεί ηλεκτρονικά (e-certificate) από την Γραμματεία μετά το πέρας του Συνεδρίου. Απαιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, πάνω από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

Πρόγραμμα Πανελλήνιου συνεδρίου Ουρογυναικολογίας