ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 2023

Monday 03 Απριλίου 2023 ΙΕΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ «ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ»
Μουσική Άνοιξη 2023
Μουσική Άνοιξη 2023

Ψάλλει χορός ψαλτών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ῾῾Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη῾῾, υπό την χοραρχία του φοιτητή του Προγράμματος και πρωτοψάλτου κ. Ιωάννου Χρήστου.

Ιερός Πανεπιστημιακός Ναός «Καπνικαρέα» Ελεύθερη Είσοδος πληροφορίες: music.uoa.gr